Privacy en disclaimer

In de onderstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid, de verantwoordelijkheid en de privacy van de gebruiker toegelicht. Met de gebruiker wordt iedereen bedoeld die de website van Speelvaardig.nl bezoekt. Nederlands recht is van toepassing op Speelvaardig.nl.

Aansprakelijkheid

Speelvaardig.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Speelvaardig.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Speelvaardig.nl aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Speelvaardig.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Speelvaardig.nl.  Deze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Speelvaardig.nl is niet verantwoordelijk voor uitlatingen van gebruikers, de inhoud van links die door gebruikers worden toegevoegd of andere reacties. (Anonieme) reacties die alleen bedoeld zijn om de auteur of (betrokken) personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd. De webmaster heeft ten alle tijden het recht om een reactie te weigeren, te verwijderen of om de reactie en de daarbij behorende gegevens aan derden te verstrekken, indien de uitzonderingen van toepassing zijn die onderaan deze pagina vermeld worden.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker van de informatie op Speelvaardig.nl is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 van de Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacybeleid

Persoonsgebonden gegevens

Alle persoonsgebonden gegevens die de gebruiker aan Speelvaardig.nl toevertrouwd, middels het contactformulier, het inschrijven op de nieuwsbrief of op welke andere manier dan ook, worden vertrouwelijk bewaard. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. Ook worden de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan het doel waarvoor de gebruiker diens gegevens aan Speelvaardig.nl kenbaar gemaakt heeft. Wel mag Speelvaardig.nl de gegevens aan derden verstrekken indien de uitzonderingen van toepassing zijn die onderaan deze pagina vermeld worden.

Het gebruik van cookies

Om de gebruiker bij het bezoek aan Speelvaardig.nl te kunnen herkennen, wordt er gebruik gemaakt van cookies. Daarnaast gebruikt Speelvaardig.nl cookies voor het verzamelen van computergebonden gegevens over het bezoek aan de website. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer van de gebruiker geplaatst worden. De cookies bevatten geen persoonsgebonden gegevens, enkel computergebonden. Alle gegevens die door deze site via cookies verzameld worden, worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht. Noch worden deze gegevens op een of andere manier worden openbaar gemaakt. Wel kunnen de cookies worden gebruikt op de volgende manier gebruikt voor de volgende functies:

Google Analytics

Speelvaardig.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om zo te analyseren hoe Speelvaardig.nl gebruikt wordt door haar gebruikers. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de gebruiker van Speelvaardig.nl (inclusief het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en het internetgebruik. Google Inc. mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van Speelvaardig.nl geeft de gebruiker toestemming voor het verkrijgen en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Adsense advertenties

Speelvaardig.nl maakt gebruik van Google Adsense advertenties. Als externe leverancier wordt er door Google gebruik gemaakt van cookies van gebruikers van Speelvaardig.nl om advertenties weer te geven. Google gebruikt hiervoor in de advertenties die op Speelvaardig.nl worden weergegeven, de DoubleClick DART-cookie. Wanneer een gebruiker Speelvaardig.nl bezoekt en er wordt een advertentie weergegeven waarop degene klikt, dan wordt er een cookie geplaatst op de computer van de gebruiker. Hiermee worden gegevens gebruikt om AdSense-uitgevers te helpen bij het adverteren.

De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op Speelvaardig.nl. Indien gebruikers de website Speelvaardig.nl bezoeken en een advertentie weergeven of hier op klikken, kan er een cookie worden geplaatst door de browser van die eindgebruiker. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gebruikt om AdSense-uitgevers te helpen om advertenties beter weer te geven en te beheren. Met de DoubleClick DART-cookie kunnen advertenties van Google weergegeven worden aan gebruikers op basis van hun bezoek aan Speelvaardig.nl en andere websites.

Door gebruik te maken van Speelvaardig.nl geeft de gebruiker toestemming voor het verkrijgen en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Het uitzetten van cookies

De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in diens browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Speelvaardig.nl wijst er echter wel op dat de bezoeker in dat geval niet alle mogelijkheden van de website kan benutten.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor het gebruik van de DoubleClick DART-cookie. Dit kan door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan en daar het gebruik af te melden.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar het oordeel van Speelvaardig.nl sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de faciliteiten die aangeboden worden door Speelvaardig.nl, dan kan Speelvaardig.nl bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang ontzeggen.

Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kan Speelvaardig.nl de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan Speelvaardig.nl pogingen ondernemen om de gegevens tot de gebruiker te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met de gebruiker, diens ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel de bezoeker in rechte te kunnen aanspreken.

Speelvaardig.nl stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

© Alle rechten zijn voorbehouden aan Speelvaardig.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *